Sveta Potvrda

Naslovnica > Sveta Potvrda

Krizma ili potvrda je sakrament u kojem krštenik prima puninu Duha Svetoga kako bi svojom zrelom vjerom i životom svjedočio za Isusa Krista. „Po sakramentu potvrde krštenici se još savršenije vežu uz Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obvezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom šire i brane vjeru.“

Kad dijete pristupa sakramentu svete potvrde?

Djeca sakramentu svete potvrde pristupaju u dobi od 14 godina (kod nas u 8. razredu osnovne škole).

Koji je uvjet za primanje sakramenta svete potvrde?

Da bi dijete moglo primiti sakrament svete potvrde mora biti kršteno i pričešćeno. Po želji i molbi roditelja, moguće je i krštenje i prva pričest prije podjele sakramenta svete potvrde, za onu djecu koja ove sakramente još nisu primila. 

Također, da bi dijete moglo pristupiti ovom sakramentu potrebno je redovito pohađanje školskog vjeronauka (od 1. razreda osnovne škole). 

Tijekom bliže priprave za sakrament svete potvrde (tijekom 8. razreda osnovne škole), potrebno je i redovito pohađanje župnog vjeronauka.

Osim vjeronauka, potreban je i redovit dolazak na nedjeljna misna slavlja.

Nakon završene priprave, potrebno je položiti krizmanički ispit, nakon kojega krizmanik u svečanom euharistijskom slavlju pristupa sakramentu.

Na koji se način odvija župni vjeronauk?

Djeca se na župnom vjeronauku pripremaju za dostojno i svečano primanje sakramenta potvrde, produbljujući pritom dosad stečena znanja o Bogu, Crkvi, vjeri, liturgiji i dr. 

Župni vjeronauk održava se u trajanju od jednog školskog sata, jedanput tjedno, a održava se u vjeronaučnoj dvorani župnog dvora. 

Župni vjeronauk započinje krajem rujna ili početkom listopada, a traje do podjele sakramenta svete potvrde. 

Koji su sve dokumenti potrebni kako bi se dijete prijavilo za primanje sakramenta svete potvrde?

Kako bi se dijete prijavilo za primanje sakramenta svete potvrde, roditelj djeteta treba ispuniti prijavnicu koju možete pronaći u prilogu, te istu dostaviti župnom uredu prije početka održavanja župnog vjeronauka, odnosno na početku nove školske godine.

Ukoliko dijete nije kršteno u našoj župi, potrebno je donijeti potvrdu o krštenju, koja se podiže u župi krštenja djeteta. 

Ukoliko dijete nije kršteno u našoj župi, ali je ovdje pričešćeno, nije potrebno donositi potvrdu o krštenju. 

Ukoliko dijete nije pričešćeno u našoj župi potrebno je donijeti potvrdu o primanju sakramenta svete pričesti, koja se podiže u župi u kojoj je dijete primilo prvu pričest.

Ukoliko je kum/kuma potvrđenika župljanin/župljanka neke druge župe, potrebno je našem župnom uredu dostaviti dokument koji se naziva posvjedočenje. Posvjedočenje za kumovanje kum/kuma može podići u župi kojoj pripada po mjestu stanovanja. 

Ukoliko je kum/kuma potvrđenika župljanin/župljanka ove župe, potrebno je da se javi u župni ured.

Koja je uloga kuma ili kume na krizmi?

Kum ili kuma su jamci u ime Crkve da će dijete biti kršćanski odgojeno. Oni, stoga, trebaju biti postojani vjernici, sposobni i spremni pomoći svome kumčetu, na putu kršćanskog života. Njihova je zadaća prava kršćanska služba.

Koji su uvjeti da bi netko mogao kumovati na krizmi?
Kum/kuma može biti onaj/ona koji/koja:
Kum/kuma ne može biti onaj/ona koji/koja:
Kumstvo je crkvena služba, a ne znak prijateljstva.
Raspored župnog vjeronauka za prvopričesnike u pastoralnoj godini 2021/2022.

(Tjednima u kojima su djeca prijepodne u školi)

8. A

14.00 – 14.40

8. B

14.50 – 15.30

8. C

15.40 – 16.20

8. D

16.30 – 17.10

8. E

17.20 – 18.00

 

(Tjednima u kojima su djeca poslijepodne u školi)

8. A

08.30 – 09.10

8. B

09.20 – 10.00

8. C

10.10 – 10.50

8. D

11.00 – 11.40

8. E

11.50 – 12.30

(Tjednima u kojima su djeca prijepodne u školi)

8. A

14.00 – 14.40

8. B

14.50 – 15.30

8. C

15.40 – 16.20

 

(Tjednima u kojima su djeca poslijepodne u školi)

8. A

10.00 – 10.40

8. B

10.50 – 11.30

8. C

11.40 – 12.20