Prva Pričest

Naslovnica > Prva pričest

Prva sveta pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, te zajedno s krštenjem i potvrdom čini tzv. sakramente kršćanske inicijacije. „Naš je Spasitelj na Posljednjoj večeri, one noći kad bijaše izdan, ustanovio euharistijsku žrtvu svoga Tijela i Krvi, da ovjekovječi kroz stoljeća žrtvu križa, sve dok ne dođe, te da tako Crkvi, svojoj ljubljenoj Zaručnici, povjeri spomen-čin svoje smrti i uskrsnuća: sakrament pobožnosti, znak jedinstva, vez ljubavi, vazmenu gozbu, na kojoj se Krist blaguje, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave.“

Kad dijete pristupa sakramentu prve pričesti?

Djeca po prvi puta pristupaju euharistijskom stolu, te u pričesti blaguju tijelo Kristovo, u dobi od desetak godina (kod nas u 3. razredu osnovne škole).

Koji je uvjet za primanje sakramenta prve pričesti?

Da bi dijete moglo primiti sakrament prve pričesti mora biti kršteno. Po želji i molbi roditelja, moguće je i krštenje prije prve pričesti, za onu djecu koja još nisu primila sakrament krštenja. 

Također, da bi dijete moglo pristupiti ovom sakramentu potrebno je redovito pohađanje školskog vjeronauka (od 1. razreda osnovne škole). 

Tijekom bliže priprave za sakrament prve pričesti (tijekom 3. razreda osnovne škole), potrebno je i redovito pohađanje župnog vjeronauka

Osim vjeronauka, potreban je i redovit dolazak na nedjeljna misna slavlja. 

Nakon završene priprave, dijete, po prvi puta, pristupa sakramentu svete ispovijedi, a nakon toga u svečanom euharistijskom slavlju prima svoju prvu svetu pričest.

Na koji se način odvija župni vjeronauk?

Djeca se na župnom vjeronauku pripremaju za dostojno i svečano primanje prve pričesti, učeći pritom temeljne stvari o Bogu, Crkvi, vjeri, liturgiji i dr. 

Župni vjeronauk održava se u trajanju od jednog školskog sata, jedanput tjedno, a održava se u vjeronaučnoj dvorani župnog dvora. 

Župni vjeronauk započinje krajem rujna ili početkom listopada, a traje do podjele sakramenta prve pričesti. 

Koji su sve dokumenti potrebni kako bi se dijete prijavilo za primanje sakramenta prve pričesti?

Kako bi se dijete prijavilo za primanje sakramenta prve pričesti, roditelj djeteta treba ispuniti prijavnicu koju možete pronaći u prilogu, te istu dostaviti župnom uredu prije početka održavanja župnog vjeronauka, odnosno na početku nove školske godine.

Ukoliko dijete nije kršteno u našoj župi, potrebno je donijeti potvrdu o krštenju, koja se podiže u župi krštenja djeteta. 

Ukoliko je dijete kršteno u našoj župi, osim prijavnice, nije potrebno donositi niti jedan drugi dokument.

Raspored župnog vjeronauka za prvopričesnike u pastoralnoj godini