Pastoralni djelatnici

Naslovna > Pastoralni djelatnici

Vinko Tomić

Župnik

Rođen je 4. studenoga 1960. u Letnici na Kosovu, kao najstariji od jedanaestero djece oca Tune i majke Petre r. Gegić. Kršten je 12. studenoga iste godine u župnoj crkvi Uznesenja BDM u Letnici, gdje je primio i sakramente Prve sv. Pričesti (1968.) i sv. Potvrde (1977.). U Letnici je pohađao osnovnu školu, a gimnaziju je završio kao pitomac Sjemeništa Paulinum u Subotici (1978.-1983.). 

Teologiju je studirao na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Diplomirao je 1989. godine i stekao diplomu BACCALAUREATUM IN SACRA THEOLOGIA Papinskog sveučilišta Gregorijana. 

Za svećenika ga je 8. srpnja 1989. u njegovom rodnom mjestu Letnici zaredio skopsko-prizrenski biskup Joakim Herbut. Za mladomisničko geslo izabrao je riječi proroka Izaije: Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti. (Iz 66, 13) Mladu Misu je proslavio u rodnoj župi 9. srpnja 1989., dan nakon svećeničkog ređenja.

Nakon ređenja imenovan je tajnikom biskupa Joakima Herbuta u  Skopju, služba koju vrši sedam godina. Uz to obavljao je službu ekonoma u biskupiji te tri godine predavao vjeronauk i bio duhovnik u skopskom sjemeništu. U Zagreb dolazi 1997. godine, najprije godinu dana kao  župni vikar u župi sv. Barbare u Vrapču, a potom tri godine kao upravitelj iste župe. 

Od 2001. do 2013. godine djeluje kao upravitelj župe u Župi Bezgrešnog začeća BDM u Zagrebu (Malešnica-Oranice). Uz pastoralno djelovanje, napose se zauzima oko pronalaska zemljišta za izgradnju župne crkve na što se čekalo 24 godine. U godinu dana uspješno pronalazi lokaciju te započinje s izgradnjom pastoralnog centra i crkve koju je 14. listopada 2007. posvetio zagrebački nadbiskup kard. Josip Bozanić. 

Dekretom Zagrebačkog nadbiskupa od 3. srpnja 2013. (br. 1516/2013) imenovan je župnikom Župe sv. Pavla Apostola u Retkovcu; službu je preuzeo 25. kolovoza 2013. 

Dok zahvaljuje dragom Bogu na svemu dobrom koje je njemu i po njemu činio za vrijeme njegovih ranijih službi, u Župi sv. Pavla Apostola u Retkovcu nastavlja zauzeto izgrađivati župnu zajednicu pastoralnim radom čije su temelje postavili njegovi prethodnici župnik Željko Jurak, privremeni upravitelj župe Mato Draganović i župnik Dragutin Cerovečki, kao i mnogi kapelani koji su djelovali u župi kroz pola stoljeća. 

Župni vikar

Rođen je 09. kolovoza 1994. godine u Karlovcu, kao sin jedinac. Kršten je u siječnju 1995. godine u župnoj crkvi sv. Petra apostola u Dugoj Resi. U istoj župi primio je i sakrament prve svete pričesti (2004.). Svetu potvrdu primio je 2009. godine u novonastaloj Župi bl. Alojzija Stepinca, koja je nastala 2008. godine odcjepljivanjem od dotadašnje Župe sv. Petra apostola. U Dugoj Resi je pohađao osnovnu školu, a u rodnom gradu je završio i opću gimnaziju (2009. – 2013.).

Nakon završene srednje škole upisuje studij razredne nastave i hrvatskog jezika na Učiteljskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završene prve godine studija prepisuje se na filozofsko-teološki studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a sukladno s time ulazi i u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu, kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije. Akademske godine 2017/2018., nakon završene treće godine studija u Zagrebu, poslan je na studij na Papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu, a tijekom vremena studija koje je ondje proveo, boravio je u kolegiju Germanicum et Hungaricum. Ondje je 2019. godine priveo kraju studij teologije i stekao diplomu Papinskog sveučilišta Gregoriana.

Za đakona ga je 29. rujna 2019. u Zagrebačkoj katedrali zaredio zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Nakon ređenja imenovan je đakonom u Župi sv. Marka Križevčanina u Zagrebu.

Za svećenika ga je 20. lipnja 2020. na Mariji Bistrici zaredio zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Za mladomisničko geslo izabrao je Isusove riječi iz Evanđelja po Ivanu: Da svjedočim za istinu. (Iv 18,37). Mladu misu je proslavio u rodnoj župi 12. srpnja 2020. godine.

Nakon svećeničkog ređenja imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Pavla apostola u Retkovcu.  

Branimir Jagodić

Marija s. Viktorija Predragović

Časna sestra

Rođena je 30. siječnja 1976. godine u Pitomači, kao drugo od troje djece Ive i Slavice rođ. Škrinjar. Krštena je 03. travnja iste godine u crkvi sv. Vida u Pitomači, gdje je primila i sakrament Prve sv. Pričesti (1985.) te sakrament sv. Potvrde (1989.). U Pitomači je pohađala osnovnu školu, a opću gimnaziju i Institu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“, u Zagrebu za vrijeme početne formacije (kandidatura 1990.- 1994) u Družbi sestara Služavki maloga Isusa, Zagrebačka provincija Presvetog Srca Isusova i Marijina. 

Nakon završene srednje škole stupa u novicijat istoimene Družbe te svoje prve redovničke zavjete polaže 1996. godine u Zagrebu, u  samostanu „Betlehem“ na Kraljevcu. Iste godine upisuje studij religiozne pedagogije i katehetike na Katehetskom Institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Na istoimenom fakultetu diplomirala je 2001. godine i stekla naslov diplomiranog katehete. Kao apsolventica, za vrijeme studija pastoralno djeluje u župi sv. Ivana Krstitelja u Novoj Vesi, u Zagrebu. Odlukom redovničkih poglavara 2001. godine premještena je u župu sv. Benedikta i Žalosne Gospe u Kloštru Podravskom gdje pastoralno djeluje te radi kao vjeroučiteljica u OŠ Kloštar Podravski (2001. – 2006.). 

Godine 2002. nakon završene junioratske formacije na Kraljevcu, u Zagrebu polaže doživotne redovničke zavjete. Godine 2006. premještena je u Zagreb gdje vrši službu magistre novakinja u zajedničkom novicijatu Družbe sestara Služavki Maloga Isusa na Kraljevcu. U vremenu 2008. – 2009. godine ima priliku pastorlano djelovati i boraviti u Hrvatskoj Katoličkoj misiji u Mississaugi (Kanada) u župi Hrvatski mučenika.Od 2009.  godine nastavlja odgojni rad u novicijatu sve do 2012. godine kada je ponovno premještena u župu sv. Benedikta i Žalosne Gospe u Kloštru Podravskom (2012. – 2020.). 

Godine 2020. premještena je u Zagreb, u samostan „Antunovac“ u Novoj Vesi, a pastoralno djeluju u župi sv. Pavla Apostola u Retkovcu te kao vjeroučiteljica radi u OŠ Retkovec. U razdoblju od 2016. – 2022. vrši službu učiteljice juniorki u Zagrebačkoj provinciji Družbe sestara Služavki Maloga Isusa u Zagrebu.