Mješoviti župni zbor

Naslovna > Mješoviti župni zbor

Cijeli tekst o mješovitom župnom zboru.

Mješoviti župni zbor

Otkako je osnovana župa sv. Pavla u Zagrebu – Retkovcu 5. rujna 1965. godine, odmah je započela s pučkim pjevanjem č.s. Nepomucena Bazijanec. Za Božić iste godine nabavljen je električni harmonij na kojem je nedjeljom svirao Krizogon – Zlatko Ivanović te je tako i počeo okupljati prve članove za mješoviti zbor. Dragutin Zenko nastavlja taj rad i revno održava probe s pjevačima sve do svoje smrti. Dok je Dragutin Zenko vodio zbor, znao je doći kao gost dirigent dr. Ante Kusić, profesor na Splitskoj bogosloviji i tadašnji dirigent Katedralnog zbora u Splitu. Nakon smrti  Dragutina Zenko vodile su mješoviti zbor s. Kartarina Penić, s. Mirjam Dedić i s. Ivanka Lukšić. Nakon toga zbor je preuzela gđa. Renata Ivoš-Kraina akademski obrazovana glazbenica. Nakon njezina odseljenja iz župe zbor preuzima gđa. Antonija Ivković sve dok ga na poziv msgr. Željka Juraka nije 14. rujna.2003. preuzeo mo. Josip degl’Ivellio. Njegovim dolaskom zbor odmah počinje s koncertantnom aktivnošću u crkvi, ali i izvan nje u gradu Zagrebu, Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Najvažnija činjenica koju je potrebno istaknuti jest neprekinutost djelovanja zbora bez obzira na činjenicu što je zbor sve do 2003. godine, uz svega nekoliko iznimka, na prvom mjestu postojano, trajno, skladno i liturgijski ispravno obdržavao sve liturgijske obveze kroz nedjelje kroz godinu, kao i važnije blagdane, te druge pobožnosti i prigode isključivo unutar i za potrebe župne zajednice. Određena nemogućnost zbora u svakomslučaju je bila i tri desetljeća neadekvanog i skučenog prostora u „staroj crkvi“, no gradnjom velebne župne crkve stekli su se vrlo dobri uvjeti za pjevanje kao i za samo konunikaciju između oltara i kora jer je zbor smješten u desnu konhu župne crkve, a ne kako je to uobičajeno na kor koji je uvijek na dnu same crkve i ponekad prilično daleko od samog oltara. Prvi župnik msgr. Željko Jurak je od samog početka ne samo poticao rad zbora nego kao vrstan liturgičar uvijek bdio nad njegovim razvojem, ali bdio i nad svim liturgijskim činima u kojima je zbor sudjelovao.

 

Kao što je već spomenuto dolaskom mo. Josipa degl’ Ivellia pored svih dotadašnjih liturgijskih obveza zbora dolazi do većih mogućnosti i samog sudjelovanja zbora u liturgiji pa se tako od 2003. po prvi puta obredi Velikoga tjedna ili Vazmeno trodnevlje pjevaju u cijelosti, a uvodi se i pjevanje na procesijama na Cvjetnicu te kasnije Tijelovo. Po prvi puta se uređuje već tada velik i bogat glazbeni arhiv koji se trajno prenosi na jedno mjesto, tj. u dvoranu u kojoj zbor i održava probe, te se sustavno popisuje i slaže po svim pravilima arhivistike. Tada su izrađeni popisi skladbi te katalozi bez kojih bi danas bilo nemoguće naći tražene note među oko 600 kataloških jedinica koje u stvarnosti sadržavaju oko 900 notnih zapisa (pojedine kataloške jedinicu su zbirke skladbi). Popisi su izrađeni po rednom broju u glazbenom arhivu, zatim po abecednom redu naslova skladbi i po abecednom redu skladatelja. Također po prvi puta se počinju voditi popisi članova zbora s osnovnim podacima o pojedinom članu, kao i statistika dolazaka na probe i sv. Mise, tj. statistika obdržavnja službe crkvenog pjevača. Od 2003. godine do 2007. godine orguljašica zbora je s. Emanuela Pečnik SMI, a povremeni, uglavnom koncertni orguljaš je mr. art. Krešimir Haas. Od 2007. do 2010. doc. mr. art. Krešimir Haas je orguljaš župnog zbora, a od 2010. godine njegovu dužnost preuzima sadašnji orguljaš Nikola Cerovečki.

 

Zbor je nastupao u zagrebačkim crkvama: Krista Kralja na Mirogoju, Krista Kralja na Trnju, kapeli bl. Ozane Kotorske, kapeli sv. Jurja, crkvi sv. Vinka Paulskog, sv. Marka, sv. Ćirila i Metoda, sv. Lopolda u Dubravi i sv. Leopolda u Voltinom, sv. Franje na Kaptolu, sv. Franje Ksaverskog na Ksaveru, Bezgrešnog Začeča BDM u Dubravi, Marije Kraljice Mira u Granešinskim Novakima, sv. Josipa u Gajnicama, sv. Ivana na Novoj Vesi, bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj, Bezgrešnog Srca Marijina na Jordanovcu, Marije Pomoćnice na Knežiji, u svetištu Majke Božje u Remetama i u Zagrebačkoj Katedrali, kao i u Hrvatskom glazbenom zavodu, na Tekstilno tehnološkom Faklutetu i u Kuli nad Kamenitim vratima. Izvan Zagreba zbor je održao koncerte u Gornjoj Stubici, Zadru. Šibeniku, Opatiji, Volskom, Krapini, Brezovici, Lasinji, Loboru, Petrinji, Odri, Gornjoj Jelenskoj, Sesvetskim selima, u Termama u Topuskom i Zlataru te u inozemstvu u Rimu (papinska bazilika sv. Petra u Vatikanu,papinska bazilika sv. Pavla izvan zidina, bazilika sv. Križa Jeruzalemskom, crkva sv. Jeronima) te u Vicovaru i Frosinoneu.

 

U jubilarnoj godini slavlja 50. godišnjice župe Mješoviti zbor na aktivnom repertoaru ima 210 skladbi i 26 misa.

Zbor je sudjelovao u snimanju s jednom snimljenom skladbom na CD izdanju „ANĐELKO KLOBUČAR – DUHOVNA ZBORSKA GLAZBA“ 2001. Godine 2007. Zbor je snimio svoj prvjenac, dvostruki CD „DUHOVNA GLAZBA“ koji je tiskom objavljen 2013. godine.

 

Na Svečanostima Pasionske baštine 2013. godine Zbor je zajedno s Hrvatskim pjevačkim društvom „Slavulj“ praizveo oratorij PUT KRIŽA skladatelja Ivana Žana na tekst don Antona Šuljića koji je tada i snimljen, a dvostruki istoimeni CD objavljen je u ožujku 2015. godine. Na snimci orguljsku pratnju potpisuje Mario penzar uz 12 solista, opernih prvaka i nacionalnih prvaka HNK Rijeka, Split i Zagreb uz dirigentsko vodstvo Josipa degl’ Ivellia.

0
Voditelja
0 +
Pjevača
Galerija