Retkovečko Dječje Ljeto 2023.

Od 28.6. do 2.7.2023. u našoj župi održano je treće po redu Dječje Ljeto. Uz 30-ak župnih animatora u programu je sudjelovalo oko 120 djece. Ovogodišnja tema bila je Vjera i…, vođena geslom „Vjerujem, Gospodine“ (Iv 9, 38), a sve je pratila autorska himna pod nazivom „Vjera ne luta“. Tema je obrađivana kroz pet dana: […]

Održan prvi kreatorij!

U subotu, 18. veljače, u OŠ Retkovec održan je prvi kreatorij za osnovnoškolsku djecu.

Održan prvi oratorij!

U subotu 16. listopada 2021. u našoj župi održao se prvi oratorij za osnovnoškolsku djecu.