PASTORALNE AKTIVNOSTI NA ŽUPI ZA PASTORALNU GODINU 2022/2023

UTORKOM:

 • 19.30 sati – susreti molitvene zajednice Milosrdnog Isusa
 • 20.30 sati – susreti zajednice mladih “Vocati” – ciklusi kateheza za mlade

SRIJEDOM:

 • 19.30 sati – susreti muške molitvene zajednice svetog Josipa
 • 20.00 sati – susreti za krizmanike pod nazivom “Krizmaničke večeri”

ČETVRTKOM:

 • 19.30 sati – klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom
 • 20.00 sati – susreti čitača
 • 20.00 sati – susreti starijih ministranata

PETKOM:

 • 20.30 sati – susreti zajednice mladih “Vocati” – molitveno-zabavni susreti
  • svakog prvog petka u mjesecu u 20.30 sati – misa mladih
  • svakog trećeg petka u mjesecu u 20.30 sati – klanjanje za mlade
  • svakog drugog i četvrtog petka u 20.30 sati – kvizovi, filmovi, društvene igre, druženja i sl.

SUBOTOM:

 • 09.30 sati – probe dječjeg zbora “Paulus”
 • 09.45 sati – probe zbora mladih “Damask”
 • 11.00 sati – susreti malih ministranata
 • 11.00 sati – dječja radionica prijatelja Malog Isusa

Od ostalih aktivnosti izdvajamo:

 • svakog 25. u mjesecu u 19.30 sati – susreti molitvene zajednice Prijatelja Malog Isusa
 • svake prve nedjelje u mjesecu od 17.00 do 19.00 sati molitva za duhovna zvanja – zajednica Cenakulo
 • svake subote nakon večernje sv. mise u 19.30 sati Vječna devetnica Bezgrešnoj

Sve vas pozivamo i potičemo da se priključite bilo kojoj od ovih župnih aktivnosti.