Učenje kroz zabavu!

U srijedu 9. ožujka u 20.00 sati, u prostorima naše župe održane su još jedne krizmaničke večeri. Ovoga puta zabavno-edukativnog karaktera. Susret je bio koncipiran u obliku natjecanja.

Na početku susreta smo se zajedno pomolili, nakon čega su krizmanici podijeljeni u četiri grupe. Grupe su se potom rasporedile oko svojih „punktova“ na kojima se nalazilo pet različitih papira. S jedne strane papira nalazila se križaljka, a s druge strane zadatak.

Nakon što su riješili križaljku, krizmanici su morali otići do mjesta koje je bilo naznačeno na poleđini križaljke i izvršiti zadatak kojeg su dobili. Kad su uspješno izvršili zadatak, jedan od članova grupe bi s tog mjesta uzeo unaprijed pripremljenu kuvertu, bez otvaranja. Nakon što bi krizmanici izvršili svoj zadatak, morali su se vratiti do „punkta“ s križaljkama i riješiti sljedeću. Kad bi riješili križaljku mogli bi izvršiti sljedeći zadatak, uzeti novu kuvertu i tako sve dok ne izvrše svih pet zadataka. Budući se ovaj susret održao u vremenu korizme do mjesta sa zadatkom morali su se kretati u apsolutnoj tišini i držeći se za ruke. Simbolika ove geste je u šutnji koja je karakteristična za korizmene dane i u međusobnom hodu putem kojeg idemo ususret svetkovini Uskrsa.

Zadaci su bili raznoliki, a donosimo ih u cijelosti.

  1. Bez korištenja mobitela, molitvenika ili bilo kakve druge pomoći, napišite i poredajte 14 postaja Križnog puta. (Ako će vam pomoći da vidite postaje, slobodno otiđite do crkve pa si pomozite na taj način.)
  2. Otiđite u crkvu. Ispred oltara se nalazi stol na kojem su poslagani liturgijski predmeti i posuđe. Dobit ćete nazive tih predmeta, a na vama je da točan naziv pridružite odgovarajućem predmetu.
  3. Otiđite u lijevi podrum. Ondje ćete na podu pronaći kartu svijeta. Dobit ćete imena svetaca, blaženika i slugu Božjih iz cijeloga svijeta, a na vama je da ih pridružite kontinentu na kojem su se rodili.
  4. Otiđite u sakristiju. Ondje ćete pronaći izvješene misnice u različitim bojama. Dobit ćete nazive blagdana, a na vama je da ih pridružite boji misnice koju bi svećenik obukao na taj blagdan.
  5. Otiđite u desni podrum. Ondje ćete na stolu pronaći nazive sedam svetih sakramenata i pojmove koje uz te sakramente vežemo. Na vama je da pridružite svaki pojam odgovarajućem sakramentu.

Kad su svi uspješno izvršili svoje zadatke, okupili smo se na zajedničkom mjestu i otvorili svoje kuverte. U njima su se nalazile uloge za završnu igru – ljudski „Čovječe, ne ljuti se.“ Četiri igrača jedne grupe bili su pijuni, a peti igrač bio je vođa koji je svoje pijune i pomicao po ploči za igru.

Ova igra igrala se po standardnim pravilima igre „Čovječe, ne ljuti se.“ Na početku svoga poteza, vođa bi bacao kocku i birao igrača kojeg će pomaknuti. Međutim, kako bi se pijun mogao pomaknuti, bilo je potrebno točno odgovoriti na postavljeno pitanje. Na pitanje bi odgovarao onaj igrač kojeg je vođa odlučio pomaknuti, a sva pitanja bila su vezana uz gradivo koje se do tada radilo na župnom vjeronauku za krizmu. Ukoliko je igrač točno odgovorio na pitanje, mogao se pomaknuti za onoliko koliko je vođa bacio. Ukoliko bi odgovorio krivo, ostao bi na mjestu i izgubio svoj red. Bilo je i trenutaka kad bi se 2 igrača našla na istom polju. U tom slučaju, svaki je igrač imao 15 sekundi da nabroji što je više moguće sakramenata, darova Duha Svetoga, grijeha, djela milosrđa i dr. Onaj igrač koji bi ih u 15 sekundi naveo više, ostao bi na polju na kojem se nalazio, a drugi igrač bi se vratio u kućicu. Igra je završila kad je jedan vođa sva svoja četiri pijuna uspio dovesti do „kućice“.

Grupa koja je prva uspjela završiti svih 5 zadataka.

Kroz ovaj susret krizmanici su imali prilike ponoviti gradivo iz područja župnog vjeronauka, ali ne na suhoparan, već na zabavan način.